Laddar Evenemang

Kom, träffa styrelsen och berätta vad föreningen borde göra under 2019. Vi träffas som vanligt på Älvsjö Värdshus en trappa upp, Johan Skyttes väg.

Dagordning Höstmöte 2018

  • Mötet öppnas
  • Val av ordförande, sekreterare och övriga mötesfunktionärer.
  • Fråga om mötet är behörigt utlyst
  • Ekonomi, medlemsavgift för 2019
  • Diverse information
  • Övriga frågor
  • Mötet avslutas

Efter mötet hålls ett föredrag och därefter bjuder LVF på en enkel middag för medlemmarna och det blir tid för lite umgänge och diskussioner grannar emellan.
Ev. gäster är välkomna att på egen bekostnad delta i måltiden.

Ungefärliga hålltider: Årsmöte 18.30. Föredrag 19.00 och därefter middag ca 20.00 – 21.00.

 

Välkomna!