Lilian Rydh-Dormvik
Lilian Rydh-DormvikTillf. Ordförande
Ledamot
Arkivansvarig
Ulf Sandström
Ulf SandströmKassör

Vill du kontakta styrelsen?

Kontakt
Kontakt
Ragnhild Elfsö
Ragnhild ElfsöLedamot
Sekreterare
Fredrik Marklund
Fredrik MarklundLedamot
Redaktör , medlemsinformation
Tommy Johansson
Tommy JohanssonLedamot
Webbansvarig, FB och IT-frågor
Sven-Eric Hargeskog
Sven-Eric HargeskogLedamot
Miljöfrågor, infrastruktur
Inger Forsman
Inger ForsmanLedamot
Programadministratör
Göran Dormvik
Göran DormvikLedamot
Klubbmästare
Gull Kolman
Gull Kolman Ledamot
Bevakning myndigheter

Övriga funktioner

Sara Sambrailo
Sara SambrailoSuppleant
Kerstin Sandström
Kerstin SandströmValberedningen
Christer Hagström
Christer HagströmRevisor