Lilian Rydh-Dormvik
Lilian Rydh-DormvikTillf. Ordförande
Ledamot
Arkivansvarig
Ulf Sandström
Ulf SandströmTillf. Kassör

Vill du kontakta styrelsen?

Kontakt
Kontakt
Ragnhild Elfsö
Ragnhild ElfsöLedamot
Sekreterare
Fredrik Marklund
Fredrik MarklundLedamot
Redaktör , medlemsinformation
Tommy Johansson
Tommy JohanssonLedamot
Webbansvarig, FB och IT-frågor
Sven-Eric Hargeskog
Sven-Eric HargeskogLedamot
Miljöfrågor, infrastruktur
Ulf Sandström
Ulf SandströmLedamot
Distribution
Inger Forsman
Inger ForsmanLedamot
Programadministratör
Göran Dormvik
Göran DormvikLedamot
Klubbmästare
Lars Selander
Lars SelanderLedamot

Övriga funktioner

Gull Kolman
Gull Kolman Suppleant
Bevakning myndigheter
Kerstin Sandström
Kerstin SandströmRevisor
Arne Lönnebring
Arne LönnebringValberedningen