[Undersökning] – Grannstöd i Älvsjö

/, Information, Samhällsinformation, Undersökningar/[Undersökning] – Grannstöd i Älvsjö

[Undersökning] – Grannstöd i Älvsjö

För att motverka inbrotten har bl.a. Huddinge och Bromma utvecklat ”Grannsamverkan” till att bli ”Grannstöd”, där villa- och boendeföreningar disponerar en bil som skall rulla runt i området för att synas och iaktta (men inte ingripa), se mer info på http://www.grannstodbromma.se. Bilen i Bromma rullar enligt uppgift ca 10 tim per dygn med frivilliga förare från föreningarna, framför allt under dag- och kvällstid och har faktiskt lett till att inbrotten minskat. Vi har nu fått erbjudande från Stadsdels­förvaltningen att på motsvarande sätt organisera Grannstöd i Älvsjö. Frågan har ännu inte diskuterats föreningarna emellan, men till att börja med vore det intressant att veta hur LVFs medlemmar ställer sig till ett sådant förslag.

Ett organiserat Grannstöd kräver naturligtvis en relativt stor insats av mantimmar. Denna insats skall dock fördelas på flera villaföreningar och andra boendeföreningar med sammanlagt flera tusen medlemmar. Om ett flertal av dessa aktivt deltar i verksamheten kommer behovet av insatser per person att bli mycket måttligt. Det är därför mycket intressant att veta hur du ställer dig till en sådan insats.

Detta är en preliminär undersökning och du binder dig inte på något sätt genom att svara på enkäten, där svaren dessutom är anonyma.

Hur tycker DU att LVF ska agera rörande Gannstöd i Älvsjö?

  • Arbeta för att Grannstöd utvecklas i Älvsjö. Jag är INTE beredd att ingå i en bevakningsgrupp. (50%, 8 Röster)
  • Arbeta för att Grannstöd utvecklas i Älvsjö. Jag är beredd att ingå i en bevakningsgrupp, dvs åka runt i bevakningsbilen enligt rullande schema. (44%, 7 Röster)
  • Jag tycker INTE det ska arbetas för Grannstöd i Älvsjö. (6%, 1 Röster)

Totalt antal röster: 16

Loading ... Loading ...

About the Author:

Kommentera