[Undersökning] – Grannstöd i Älvsjö

För att motverka inbrotten har bl.a. Huddinge och Bromma utvecklat ”Grannsamverkan” till att bli ”Grannstöd”, där villa- och boendeföreningar disponerar en bil som skall rulla runt i området för att synas och iaktta (men inte ingripa), se mer info på http://www.grannstodbromma.se. Bilen i Bromma rullar enligt uppgift ca 10 tim per dygn med frivilliga förare [...]