Plötsligt händer det! Telia har nu meddelat att Älvsjö har blivit ett så kallat kampanjområde, vilket innebär att vi inom kort kommer få ett konkret erbjudande om installation av Telia Öppen Fiber!

Uppdaterad 1 mars: Utskick i brevlådan och kampanjperioder

Jag har idag pratat med den person som ansvarar för kundkontakten hos den partner Telia tagit in för detta, och han har bekräftat att vårat område ingår i en kampanj som startar nu på söndag. Exakt vilka områden som ingår i kampanjen har jag inte fått bekräftat ännu men mycket tyder på att Långbro, Herrängen och Örby ingår. Jag vet ännu inte om Långsjö innefattas eller om det är hela dessa områden. Det verkar bero lite på vilken telestation man idag är ansluten till. Men jag har förstått det som att de flesta i våra områden är anslutna till antingen Mälarhöjden eller Örby och således omfattas av kampanjen.

Utskick i brevlådan

Senast idag den 28 februari skulle Tidigast måndag 4 mars ska vi som omfattas av kampanj #1 (av två) ha fått ett adresserat utskick från Telia i brevlådan. Kampanj #2 startar 21 april.

Detta utskick kommer innehålla beskrivning av vad det hela handlar om och hur beställning och installation går till. Det finns även en beställningsblankett och förfrankerat svarskuvert med i utskicket för er som redan bestämt er för att beställa.

Kampanjperiod 3 mars – 21 april / 21 april – 2 juni

Kampanj 1 startar nu på söndag 3 mars och pågår till 21 april. Kampanj 2 startar 21 april och pågår till 2 juni. Under denna tid har vi i respektive kampanjområde möjlighet att beställa anslutning genom att skicka in den blankett vi kommer få i brevlådan. Kampanjen gäller enbart enskilda fastighetsägare, och alltså tyvärr inte de mindre BRF som finns i området. Däremot kan undertecknad förmedla kontakten om det finns intresserade BRF, så ni blir slussade till rätt avdelning på Telia för vidare diskussion.

Är man osäker på om man ska beställa eller inte finns möjligheten att sitta ner och prata hemma med en representant från Telia. Det kommer finnas ett antal personer i området under eftermiddagar och kvällar (kl 15-21) under kampanjperioden för att genomföra dörrknackning. Det ska även gå att boka en tid som passar en själv bättre.

Dessa personer kommer alltid att legitimera sig som representanter för Telia Operator Business, och bära vita jackor. Jag kommer även få namnen på dem att publicera här på webben för extra trygghet att det är rätt personer som rör sig i området.

Har du grannar som kanske inte läser här på hemsidan och som kanske blir fundersamma när okänt folk rör sig i området? Prata gärna med dem och förklara vad det handlar om.

Informationsmöte

I början av april kommer Telia ordna ett informationsmöte där vi kan ställa frågor om vi har några funderingar om varför vi ska ha fiber, hur installationen går till osv. Mer information om detta möte kommer så snart tid och plats är bestämt.

Vad kostar det?

Kostnaden för att ansluta sin fastighet till fibernätet är under denna kampanjperiod 16.700:- och det kommer finnas en finansieringslösning om man inte kan betala detta i en klumpsumma. För detta pris får man fibern indragen i huset och en så kallad mediakonverterare på insidan som gör om fiberanslutningen till en vanlig nätverkskontakt (RJ45). Det ingår alltså ingen tjänst av något slag utan detta beställer man sedan själv av den tjänsteleverantör man önskar, som finns i Telias nät. Detta gör man enkelt via sin webbläsare om man vill.

16.700:- är ett bra pris för att få sin villa ansluten till fibernätet. Telias ordinarie pris är 26.700:- för deras Öppen Fiber om man inte ingår i en kampanj. Dessutom är det detta pris (16.700:-) som gäller oavsett hur många som ansluter sig. Och är du själv på din gata ska de ändå installera hos dig för detta pris!

Men prata gärna med dina grannar om detta ändå. Chansen att vi hamnar först i installationsprocessen ökar ju, ju fler som vill ansluta sig i ett område.

Vad händer efter beställning?

Cirka 7-10 dagar efter man beställt sin fiber kommer en projektör från telias underentrepenör höra av sig och planera ett besök hemma hos dig. Man går då igenom lite mer detaljer såsom var man lämpligen drar in fibern i huset, var mediakonvertern kan sitta och om eventuell befintlig kanalisation går att använda. Helt enkelt hur själva installationen kommer gå till.

Telia planerar sedan att utföra själva installationerna under sex månaders tid med start efter kampanjens slut, dvs i slutet av april. Så om allt går enligt planerna har vi vår fiber någon gång under tidig eller sen sommar!

Återigen, så kan jag tänka mig att man prioriterar de delar av området som har högst anslutningsgrad.

Tänk på att en installation av fiber är en investering för framtiden. Att ansluta sig senare blir betydligt dyrare då det blir dyrare arbetskostnader för att ansluta bara en eller kanske två villor, när personal, maskiner och utrustning inte redan finns på plats.

Tekniska detaljer

Installationen av fiber kommer följa befintlig kanalisation för dagens koppartelefoni. Man utgår alltså från de stora telestationerna i bla Mälarhöjden och Örby och använder i den mån det går samma kanalisation som koppartrådarna ligger i idag. I de fall teleledningarna hänger i luften kommer man även hänga fibern där. Om man i ett senare skede flyttar ned tele i marken kommer fibern följa med ner per automatik.