Från stadsdelens information på stockholm.se:

Möt en levande del av Älvsjös historia och fira Parkernas dag i Långbrogårdsparken.

Vi träffas i den restaurerade fruktträdgården med rötter i 1600-talet som ligger intill Långbro gård.  Alfred Söderlund ”Långbrokungen”, som ägde gården vid 1800-talets slut, lät göra om fruktträdgårdens fyrkantiga odlingskvarter till rundade gräsytor med slingrande gångar. Ännu idag finns i parken både gamla äppelsorter, ovanliga lökväxter och ett rikt djurliv.  250 år gamla hamlade askar kantar parken utmed Långbrovägen.

Välkommen till en guidad vandring i parkens spännande natur och kulturhistoria. Helge Torstensen, från arbetsgruppen för Långbrogårdsparken, berättar om bland annat Långbro gårds historiska lökängar, om platsens och ägarnas fantastiska historia och deras påverkan på landskapet.

Tid: Lördag 24 augusti, 14.00
Plats: Långbrovägen 45
Arrangörer: Stockholms stad i samarbete med Arbetsgruppen för Långbrogårdsparken

På www.stockholm.se/parkernasdag kan du läsa mer om olika aktiviteter i Stockholms stad