Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!

Torsdagen den 18 oktober 2018, klockan 18:30
Älvsjö Värdshus en trappa upp, Johan Skyttes väg 214.

Dagordning Höstmöte 2018

§1 Mötet öppnas
§2 Val av ordförande, sekreterare och övriga mötesfunktionärer.
§3 Fråga om mötet är behörigt utlyst
§4 Ekonomi, medlemsavgift för 2019
§5 Diverse information
§6 Förslag om stadgeändring angående medlemskap
§7 Övriga frågor
§8 Mötet avslutas

Efter mötet hålls ett föredrag där en representant från Stockholm vatten och avfall kommer och informerar om matavfallsinsamling.
Därefter bjuder LVF på en enkel middag för medlemmarna och det blir tid för lite umgänge och diskussioner grannar emellan.
Ev. gäster är välkomna att på egen bekostnad delta i måltiden.

Ungefärliga hålltider:

Årsmöte 18.30. Föredrag 19.15 och därefter middag ca 20.15 – 21.00.