Samordningsgruppen Rädda Röda Stugan i Älvsjöskogens naturreservat genomförde en aktivitet i samband med Långsjörundan. LVF vill dela med sig av vad Fredrik Skeppholm från samordningsgruppen rapporterar från denna aktivitet:

Hej!

I dag, söndagen den 10/9, genomfördes den planerade aktiviteten vid stugan i samband med Långsjörundan med ett mycket gott resultat.

Helge Torstensen och Anders Tranberg stod stationerade nere vid Långsjöns ände och fångade in/slussade upp folk till stugan med hjälp av info-skyltar och utdelning av lotter mm. Uppe vid stugan togs de emot av Evy Kjellberg m fl, samt Karl Stavaeus som förevisade och informerade om delar av Scouternas aktiviteter. De fick dessutom sina eventuella priser i lotteriet, se interiörbilder och ta del av information om det fortlöpande arbetet kring stugan samt tillfälle att köpa kaffe och hembakat kaffebröd till självkostnadspris.

Stugan var relativt välbesökt under hela dagen och framförallt fick vi in väldigt många namn till vår namninsamling. Försäljning av kaffe mm inbringade hela 846 kr. Namninsamlingen uppgår för närvarande till 432 påskrifter, och då kommer det tillkomma ca 100 namn som ej ännu är påförda på den “digitala listan”.

Bifogar även en bild som visar den senaste Facebooks-kampanjens spridning och genomslagskraft (se bilaga). Kampanjen, som kostade 500 kr och pågick under tio dagar, spreds till totalt 12 544 personer (med en dynamisk räckvidd på 8 229 st och en betald räckvidd på 4 359 st). Totalt 330 st “gilla”-klick, 43 st kommentar och hela 100 st delningar får man nog se som ett ganska gott resultat med tanke på den relativt låga kostnaden. Och förutom detta drygt 300 namn på insamlingslistan via direktlänken i “annonsen”.

Facebooks kampanj