Torsdagen den 22 oktober är det återigen dags för höstmöte.
Även denna gång håller vi till på Älvsjö Värdshus, en trappa upp på Johan Skyttes väg 214 klockan 18:30.

Agenda

  • Mötets öppnande
  • Val av ordförande, sekreterare och övriga mötesfunktionärer
  • Frågor om mötet är behörigen utlyst
  • Ekonomi, medlemsavgift för 2016
  • Diverse information
  • Frågor
  • Mötets avslutande

Efter höstmötet, ca kl 19:00, kommer Hans Harlén att under ungefär 45 minuter visa bilder och berätta för oss om allt vi inte behöver veta om Stockholm under rubriken “Stockholmskuriosa”.
Det kommer också att finnas möjligheter att köpa den bok föredraget bygger på.

Efter föredraget bjuder LVF i sedvanlig ordning på en enkel middag för medlemmarna och det blir tid för lite umgänge och diskussioner grannar emellan. Ev. gäster är välkomna att på egen bekostnad delta i måltiden.

Ungefärliga hålltider:
Årsmöte 18.30. Föredrag ca 19.00 och därefter middag ca 20.00 – 21.00.
Varmt välkommen 22 oktober!