Torsdagen den 20 mars är det återigen dags för årsmöte. Även denna gång håller vi till på Älvsjö Värdshus, en trappa upp på Johan Skyttes väg 214 klockan 18:30.

På årsmötet kommer i sedvanlig ordning styrelsen redovisa det gångna årets aktiviteter, det kommande årets styrelse skall väljas och föreningens arbete diskuteras.

Efter årsmötet bjuder LVF på en enkel middag för medlemmarna och det blir tid för lite umgänge och diskussioner grannar emellan. Ev. gäster är välkomna att på egen bekostnad delta i måltiden.

Vi ordnar ett lotteri med fina priser. Den matkupong du får vid ingången är samtidigt din lott. Efter föreningsmötet blir det som brukligt en aktivitet. I LVF Aktuellt nr 1 som skickas ut i dagarna skriver vi att denna aktivitet skall vara ett föredrag om ID-kapningar. Tyvärr har vi fått lov att ändra detta, och istället kommer företaget Tullicon komma och berätta om till- och påbyggnader av småhus.

Ungefärliga hålltider:
Årsmöte 18.30. Föredrag 19.15 och därefter middag ca 20.15 – 21.00.

I LVF Aktuellt nr 1 2014 finns bland annat dagorningen för mötet och 2013 års verksamhetsberättelse.

Varmt välkommen 20 mars!