Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna Torsdagen den 17 oktober 2019, kl 18:30

OBS ny lokal: Älvsjökyrkan Långbrodalsvägen 46.

Dagordning Höstmöte 2019

  • Mötet öppnas
  • Val av ordförande, sekreterare och övriga mötesfunktionärer.
  • Fråga om mötet är behörigt utlyst
  • Ekonomi
  • Medlemsutskick och LVF-Aktuellt
  • Diverse information
  • Övriga frågor
  • Mötet avslutas

Efter mötet kommer brandinspektör Jan Tomtin som berättar om brandskydd och sotning, det serveras en lättare förtäring.

Ungefärliga hålltider: Höstmöte 18.30, förtäring och föredrag ca: 19:30.

 

Välkomna!