Laddar Evenemang

Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna till LLVF Höstmöte
Tid: Torsdagen den 17 november kl. 18:30
Plats: Långbro Värdshus
Enklare måltid serveras

Anmälan krävs och skickas till anmalan@langbrovilla.se senast 14 november!

Dagordning Höstmöte 2022:

§1. Öppnande av mötet
§2. Fråga om årsmötets behöriga utlysning
§3. Fastställande av dagordningen
§4. Justering av röstlängd
§5. Val av ordförande vid mötet
§6. Val av sekreterare vid mötet
§7. Val av 2 justeringsmän och tillika rösträknare
§8. Ekonomisk rapport
§9. Förslag till ändring av Stadgarna – andra och slutliga godkännandet
§10. Fyllnadsval av kassör för år 2022
a. Val av firmatecknare
§11. Övriga frågor
§12. Höstmötets avslutande

Bilagor:
Förslag till nya stadgar
Förslag till nya stadgar med förtydliganden