Vi behöver dig!

Det är tack vare alla våra medlemmar som vi kan bedriva denna förening och aktivt tillsammans påverka vad som händer i Långbro. Ju fler medlemmar vi är desto mer kan vi göra. Vår förhoppning är att alla villaägare därför aktivt vill stödja oss som betalande medlemmar. Bli medlem även du!

Avgifter och önskade medlemsuppgifter

Medlemsavgiften 2023 är 100 kronor per år och hushåll. Betalning sker enklast genom att sätta in beloppet på föreningens bankgiro 755-1708.

Ange på talongen eller i meddelanderutan

  1. Adress (gata och nr – ej box eller liknande, postnummer och postadress behövs ej)
  2. Namn (för- och efternamn för den eller de personer som inbetalningen avser)
  3. e-postadress, om du har sådan (vi vill använda den för utskick)

Vid betalning över Internet har vissa banker ett mycket begränsat antal tecken för meddelanden. Komplettera i så fall med ett e-postmeddelande till kassor@langbrovilla.se där du anger vilket datum du betalt medlems­avgiften och därefter samtliga uppgifter. Detta för att vi säkert skall kunna koppla ihop rätt avgift med erforderliga matrikeluppgifter.

Kontakta oss

Intresserad av att aktivt arbeta med föreningen?

Fortsatt utveckling av föreningen

Vi är i stort behov av eldsjälar som kan tänka sig att vara med och hjälpa till och driva och utveckla vår verksamhet. Har du intresse av att aktivt arbeta med frågor som berör de boende i området? Hör av dig till oss och fundera gärna på om du själv vill vara med i styrelsen!

Kontakta oss