”för en bättre boendemiljö kring Älvsjövägen”

De senaste åren har trafiken på Älvsjövägen ökat kraftigt och med det följer ökade störningar av buller, vibrationer och även partiklar i luften. Vi ser också att trafikregler om hastighet och storlek på tunga fordon inte åtföljs. I princip har överhuvudtaget inga åtgärder gjorts för att mildra störningarna från trafiken. Detta i tydlig kontrast till andra vägar i regionen där stora insatser har gjorts för att dämpa skadorna som trafiken medför.

Älvsjövägsgruppen startade hösten 2010 och utgörs av ett antal boende utmed Älvsjövägen. Nuvarande medlemmar har alla sina villatomter i direkt angränsning till Älvsjövägen. Vi börjades med att träffas och att diskutera olika möjligheter att kunna påverka beslutsfattare för att kunna få förbättringar av trafikmiljön. Älvsjö miljöråd var också med oss och hjälpte till med fakta och strategier. Under flera månader arbetade vi med att formulera skrivelser till de instanser som vi tror är de som kan genomföra förändringar på Älvsjövägen.

Genomförda aktiviteter under våren 2011

 • (April) Möte med Kalle Bern, stadsdelnämnden Älvsjö. Kalle Bern gav oss sitt fulla stöd för vårt program .
 • (Maj) Besök LVF styrelsemöte och presenterade oss och våra syften. Vi presenterade också de skrivelser som vi utarbetat och fick styrelsens stöd för dessa.
 • (Juni) Fastställande av skrivelserna för inskickning. Skrivelserna är offentliga handlingar. Mottagarna för skrivelserna är följande:
 1. Trafikkontoret & nämd
 2. Miljöförvaltning & nämnd
 3. Stadsdelsnämnden

Program

Våra målsättningar är att förbättra boendemiljön utmed Älvsjövägen. Vi som bor här tycker att trafikstörningarna har passerat alla rimliga gränser. Älvsjövägen skär rakt igenom bostadsbebyggelsen intill både villor och hyreshus och dessutom tätt intill Kämpetorps skola.

I vårt långsiktiga program ingår också trafiksanering på Tröskverksvägen . På vår raka gata pågår även där fortkörning av både tung trafik och personbilar, vilket är ytterst riskabelt för små barn och gamla. Vi tänker också att det måste göras något åt avfarten vid E4- med bullerskydd. Trafiken från E4 hörs långt in på Tröskverksvägen när vinden ligger på.

Medlemmar i Älvsjövägsgruppen

 • Jane Björkström
 • Björn Johnson
 • Wynn MacLean
 • Sven-Eric Hargeskog
 • Hanna Samuelsson