Den spanska skogssnigeln Arion vulgaris

Den spanska skogssnigeln eller Mördarsnigeln som den kallas i folkmun är ganska lik vår vanliga skogssnigel fast liksom åkersnigeln rödbrun till färgen. Den är otroligt glupsk och gillar det mesta som växer i våra trädgårdar. Den är speciellt förtjust i växter med stark doft. Som alla sniglar trivs den i fuktig miljö och där det är “ostädat”, dvs. gott om ställen att gömma sig på. Att hålla rent i trädgården och låta bli att vattna sin gräsmatta i tid och otid gör det mindre trevligt för sniglarna liksom att dela upp vårens gödnings- och kalkgivor i flera småposter under sommaren.

Mördarsnigeln är hermafrodit (tvåkönad) och lägger ca 400 ägg under säsongen. Därefter dör den och snigelungarna gräver ner sig i oktober och övervintrar. Mördarsnigelns ägg är 3-4 mm stora vita kulor och finns ner till 10 cm under markytan.

Sniglar sprids ofta genom att ägg följer med växter och trädgårdsavfall vid transporter. Därför bör man inte ta emot växter från områden med mördarsniglar eller hämta jord från sådana platser. Man kan också skölja av rotsystemet på köpta växter för att bli av med eventuella ägg.

Kemikalieinspektionen har nu godkänt ett biologiskt bekämpningsmedel bestående av bakterieätande rundmask (nematoder) som säljs under namnet Nemaslug. Men experterna är inte särskilt imponerade. Det är dyrt och främst avsett för jordbruket. Nemaslug är verkningslöst på vuxna individer, förklarar Eva Mellqvist på Jordbruksverkets växtskyddscentral. Man måste leta upp sniglarnas boplats tidigt på våren. Det kan vara svårt eftersom de gräver ned sig 1-2 decimeter under jorden, säger hon. Preparat med järnsulfat lär vara effektiva mot sniglar. En 5 cm bred sträng med kalk kan skydda din rabatt, liksom kommersiellt tillgängliga “snigelstaket”. Till syvende och sist återstår nog mekanisk bekämpning, dvs att i gryning eller skymning plocka (t.ex. med grilltång) och döda sniglarna för hand. Tre metoder kan nämnas:

  • Lägg sniglarna i en plastpåse, förslut och lägg påsen i frysen över natten.
  • Använd “snigelsax” och klipp huvudet av snigeln (dock ganska äckligt).
  • Lägg sniglarna i en 4-litersdunk med ett par dl konc. spolarvätska (alkohol) i botten.

Att salta eller kalka direkt på sniglarna är kvalificerat djurplågeri och bör undvikas. Döda sniglar läggs lämpligen i en soppåse och skickas med soporna till förbränning.