Genomsnittliga försäljningsvärden Långbro

Tabellen nedan visar de genomsnittliga försäljningsvärdena för lagförda fastighetsaffärer inom Långbro under respektive kvartal. Här finns det samlade materialet i form av samtliga försäljningar inom Långbro från 1/1 2008.

Google Sheets: Sign-in
Google

Sign in

to continue to Sheets

Forgot email?

Not your computer? Use a private browsing window to sign in. Learn more

Förklaringar till kolumner:

  • Antal sålda – antalet registrerade fastighetsförsäljningar av permanenta bostäder inom Långbro stadsdel under motsvarande period. Statistiken innefattar småhus av typerna, friliggande småhus, radhus samt kedjehus. Statistiken har exkluderat affärer där köpesumman understiger 50% av taxeringsvärdet. Statistiken innefattar således ej arvsskiften respektive tomträttsaffärer.
  • Tax.värden kkr – Genomsnittligt taxeringsvärde i antal 1000 kr.
  • Pris kkr – Genomsnittlig köpesumma i antal 1000 kr.
  • K/T – Köpesumma dividerat med taxeringsvärde, genomsnittligt värde.