Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!

Torsdagen den 19 oktober 2017, kl 18:30, Älvsjö Värdshus en trappa upp, Johan Skyttes väg 214.

Agenda för föreningsmöte med LVF

  • Mötet öppnas
  • Val av ordförande, sekreterare och övriga mötesfunktionärer.
  • Fråga om mötet är behörigt utlyst
  • Ekonomi, medlemsavgift för 2018
  • Diverse information
  • Frågor
  • Mötet avslutas

Efter mötet kommer det att hållas ett föredrag av Lennart Bengtsson som berättar om “Grannsamverkan 125 – från idé till dröm.”

Ev. gäster är välkomna att på egen bekostnad delta i måltiden.

Ungefärliga hålltider: Årsmöte 18.30. Föredrag 19.00 och därefter middag ca 20.00 – 21.00.