Älvsjöskogen är ett av de största orörda grönområdena i sydvästra Stockholm, vilket är en härlig tillgång vi har för fritids- och rekreations aktiviteter. De två belysta motionsspåren med utomhusgym används flitigt för motion och promenader. Här finns även rastplatser och ett flertal stigar som leder genom ett kuperat, varierande sprickdalslandskap som erbjuder fina naturupplevelser – en vildmark alldeles runt knuten.

Söndagen den 23 April träffades vi vid Älvsjö gamla IP för en gemensam naturvandring genom Älvsjöskogens naturreservat. Vädret visade sig från en av sina bättre sidor denna vårdag med strålande solsken och en temperatur runt 7 grader. Anders Tranberg, Naturskyddsföreningens Stockholmsordförande, var vår guide och han delade med sig av sina kunskaper om växt- och djurliv vilket gjorde vandringen både lärorik och intressant.

Landskapet är mycket kuperat där stigar passerar genom smala dalgångar med högstammig granskog. På dessa platser där skogen är tät kan man finna “tysta rum” som är avstressande och rofyllt för själen.

Från de karga tallskogsklädda hällmarkshöjderna på en höjd av ca 60 meter är utsikten vacker.

En tallticka som växer på ett träd är ett tecken på att Älvsjöskogen är så kallad gammelskog.

Älvsjöskogen är även rik på våtmarker både i dalarna och uppe på hällarna.

En välförtjänt paus i solskenet. Det finns väl inget som smakar bättre än en fika ute i naturen.

Från fikaplatsen hörde och såg vi en korp som retades med en passerande hund.

Fler tickor! Fnösktickan (på den liggande björken) har används av människan i tusentals år för att göra upp eld, tillverka kläder och även i medicinskt syfte.