LVF styrelsen jobbar på och möts numera digitalt. Vi har inte haft möjlighet att möta medlemmarna efter det inställa årsmötet förra året. Vi hade en förhoppning att kunna ha det senare under våren, men så blev det inte. Årsmötet flyttades till oktober, och vi ställde in höstmötet. Nu avvaktar vi även med årsmötet för 2021, som vi annars brukar ha i mars. Vi får se på vad slags möjligheter vi har att mötas under året. Förhoppningsvis är situationen bättre till hösten. Vi fortsätter med styrelsearbetet och vill gärna ha kontakt med er som vill bidra. Det är inte betungande och viss ekonomisk ersättning utgår.

Styrelsen Långbro Villaförening.