Hej medlemmar boende i Långbro & Långsjö!

Nu är sommaren snart förbi och vi närmar oss en färgglad höst, förhopp-ningsvis med en lång period av pandemi bakom oss. Det har varit två jobbiga år för oss alla och föreningsverksamheter, inklusive vår, har till stor del fått ligga i dvala under denna tid.

Naturligtvis har vårt styrelsearbete fortgått, inklusive planeringen för samgåendet mellan Långbro Villaförening och Långsjö Fastighetsägar-förening till Långbro-Långsjö Villaförening. På årsmötet beslutades att första godkännandet skulle ske digitalt, d v s genom mejlutskick till medlemmarna, som komplement till godkännandet på årsmötet, då det inte var tillräckligt antal deltagare. Detta har nu genomförts och ett första godkännande har skett. Det andra och slutliga steget kommer att ske på kommande Höstmöte, 20 oktober 18:30. Särskild kallelse kommer senast två veckor innan mötet, med angivande av plats.

Boka således in den 20:e oktober klockan 18:30 i din kalender!

Styrelsen ser ut så här:

  • Lilian Dormvik, ordförande
  • Pär Hommerberg, vice ordförande
  • Maria Lilja, kassör (fyllnadsval)
  • Göran Dormvik, klubbmästare
  • Tommy Johansson, hemsida, Facebook, IT
  • Sara Sambrailo, medlemskontakter
  • Sven Erik Hargeskog, sekreterare, representant i Älvsjö Miljöråd
  • Christer Hagström, revisor

Du är hjärtligt välkommen att höra av dig med idéer och önskemål om vad vi borde agera för – eller emot! Eller om du vill engagera dig i föreningen. Vi uppmanar särskilt yngre medlemmar (ca 25-50 år) att höra av sig så att vi kan fånga upp och verka för era behov!

Slutligen vill vi önska våra medlemmar en färgsprakande höst!

Styrelsen Långbro-Långsjö Villaförening