Torsdagen den 20 oktober klockan 18:30 hälsas alla medlemmar hjärtligt välkomna till LVF höstmöte 2016. Vi träffas som vanligt på Älvsjö Värdshus en trappa upp, Johan Skyttes väg. Se här för mer information.

Ungefärliga hålltider: Årsmöte 18.30. Föredrag 19.00 och därefter middag ca 20.00 – 21.00.

Föreläsare denna gång är Patrik Slimane som skall hålla ett föredrag om “Problem och möjligheter med parkskötseln i Stockholm och Älvsjö”.

Många älvsjöbor har reagerat på stadens röjningar och trädfällningar i vårt nya naturreservat Älvsjöskogen. Leder röjningar och trädfällningar av tusentals träd årligen bara i vår stadsdel till en bättre miljö där växter, insekter, djur och fåglar gynnas?

Frågan är berättigad för Stockholms stad lägger ner 200 miljoner kronor årligen på skötseln av stadens grönytor! Detta görs utan att man överhuvudtaget följer upp resultaten av åtgärderna! Vad leder detta till? Får vi en bättre biologisk mångfald?

Patrik Slimane är aktiv i arbetet med Rågsveds friområde och som närmare granskat delar av stadens park- och grönområdesskötsel. En granskning som visar på många märkligheter i huvudstadens sätt att förvalta och sköta våra gröna lungor.

Välkomna till Älvsjö Värdshus kl.18.13 den 20/10 2016.

tradfallning1

Inte ens de riktigt gamla ekarna på stadens mark går säkra längre trots att staden har ett ekprogram till skydd och vård av stadens stora ekbestånd.

tradfallning1

Staden röjer skog och lövsly för stora summor årligen, något som inte gynnar fågelfaunan!