Vid årsmötet den 19 mars kommer tyvärr två av våra styrelsemedlemmar avsäga sig sitt uppdrag, varför vi nu med ljus och lykta letar efter nya medlemmar till styrelsen. Kanske har vi under senare år fått in nya hungriga förmågor till området som har lust att hjälpa till?

Styrelseledamöter väljs på ett år i taget, varför du inte binder upp dig för någon längre tid.

Till året 2015 fram till årsmötet 2016 behöver vi en ledamot som bland annat kan hjälpa till med skapandet av det nyhetsbrev vi skickar ut några gånger per år. Dessutom söker vi en ny ordförande.

Känner du att du skulle ha möjlighet att avsätta 5-10 kvällar per år för styrelsemöten, och har lust att påverka föreningens arbete, hör av dig till styrelsen på styrelsen@langbrovilla.se eller direkt till någon av oss som sitter i styrelsen.

Välkommen!