Det är tråkigt att behöva meddela att LVF styrelse beslutat sig för att ställa in årsmötet den 12 mars och skjuta på det.
Detta med omtanke för våra medlemmars hälsa och den oro man kan känna med anledning av sutuationen med coronaviruset där det nu finns tydlige tecken på att coronaviruset har börjat spridas i det svenska samhället.

Vi hoppas att detta skall avta så fort som möjligt och att alla trots allt får en fin vår.
När situationen är under bättre kontroll kommer vi att skicka ut en ny kallelse till årsmöte.