Presentation från höstmötet

Enligt önskemål lägger vi här upp de delar av Jan Söderströms presentation som innehåller tips om vad man ska tänka på när man tar in en entrepenör, och diverse bra-å-ha-länkar. Med tillåtelse av Jan. De tre sidorna kan laddas ned här