Enligt önskemål lägger vi här upp de delar av Jan Söderströms presentation som innehåller tips om vad man ska tänka på när man tar in en entrepenör, och diverse bra-å-ha-länkar. Med tillåtelse av Jan.

De tre sidorna kan laddas ned här