Bostäder och lokaler vid Johan Skyttes väg

Stadsdelsnämnden har beslutat en detaljplan för bostäder och lokaler vid Johan Skyttes väg. Förslaget till detaljplan möjliggör nya byggnader med ca 30 lägenheter och lokaler i bottenvåningen på fastigheterna Johan Skyttes väg 212-214. Där finns idag en restaurang och en villa. Översiktsplanen beskriver denna del av Johan Skyttes väg som en villagata som succesivt [...]