Älvsjö miljöråd inbjuder till återinvigning av den restaurerade fruktträdgården vid Långbro Gård tisdagen den 15 maj klockan 14:00, på Långbrovägen 43 i Älvsjö.

Se bifogat dokument för inbjudan.

Invigning 15 maj Långbrogårdsparken