Parker och grönområden

Fira Parkernas dag i Långbrogårdsparken 24/8

Från stadsdelens information på stockholm.se: Möt en levande del av Älvsjös historia och fira Parkernas dag i Långbrogårdsparken. Vi träffas i den restaurerade fruktträdgården med rötter i 1600-talet som ligger intill Långbro gård.  Alfred Söderlund ”Långbrokungen”, som ägde gården vid 1800-talets slut, lät göra om fruktträdgårdens fyrkantiga odlingskvarter till rundade gräsytor med slingrande gångar. Ännu [...]

Av |2013-08-20T20:14:15+02:00augusti 20th, 2013|Kategorier: Aktiviteter, Information, Parker och grönområden|Taggar: , , |0 kommentarer

Älvsjös parkplaner

Kommunens planer rörande parkområden i Långbro Kommunens och Älvsjö stadsdelsnämnds planer rörande stadsdelens grönområden finns på denna sida. Där kan man bl.a. läsa att "Älvsjös parkplan har tagits fram utifrån mål, råd och riktlinjer i Stockholms parkprogram. Älvsjös parkplan ska fungera som ett instrument för att skapa och bevara attraktiva och välskötta parker för alla [...]

Av |2011-09-01T23:57:44+02:00november 22nd, 2009|Kategorier: Parker och grönområden|Taggar: |0 kommentarer

Naturskyddsföreningen – Analys 2009, spårväg Syd

Naturskyddsföreningens analys av läget rörande spårväg Syd hösten 2009 Följande två dokument visar den analys som grönområdesgruppen, Naturskyddsföreningen genom Anders Tranberg utfört. Nulägesanalys och slutsatser Ritningar över troliga dragningen med kringområde För närvarande ligger spårväg Syd i någon form av vänteläge. Det saknas finansiering, läs vidare Naturskyddsföreningens analys.

Av |2011-09-01T23:55:46+02:00november 22nd, 2009|Kategorier: Parker och grönområden|Taggar: , , |0 kommentarer

Byggande på bollplaner

Varför är det ok att "utveckla våra bollplaner" genom att bebygga dem? Studera det senaste protokollet från exploateringsnämnden, länk till protokoll. Där kan man observera under punkt 33 "Markanvisning för bostäder vid Solberga Bollplan i Solberga till NCC Boende AB, Wallenstam AB samt Stockholmhem AB". Ärendet bordlagt tills nästa sammanträde. Exploatering av bollplaner och parkområden [...]

Av |2011-09-02T00:00:11+02:00november 19th, 2009|Kategorier: Parker och grönområden|Taggar: , |0 kommentarer

Radhus vid Långbrodals bollplan

Radhus vid Långbrodals bollplan (mittemot skolan Viveln) Grusplanen föreslås tas i anspråk för att bygga radhus med cirka 10 bostäder. Den ursprungliga ansökan om markansvisning finner du här, markanvisning.   Nedan finner du ingressen till markanvisningen. Den är medplockad för att påvisa hur stadsbyggnadskontoret motiverar att man tar en bollplan direkt i anslutning till en skola [...]

Av |2011-09-02T00:02:38+02:00november 19th, 2009|Kategorier: Parker och grönområden|Taggar: , , , |0 kommentarer
Till toppen