Återinvigning av Långbro Gårds park

Älvsjö miljöråd inbjuder till återinvigning av den restaurerade fruktträdgården vid Långbro Gård tisdagen den 15 maj klockan 14:00, på Långbrovägen 43 i Älvsjö. Se bifogat dokument för inbjudan. Invigning 15 maj Långbrogårdsparken