Här kommer en liten statusuppdatering vad gäller fiberarbetet.

Tyvärr går det inte så fort framåt, och det beror nog till största delen på att det är svårt att få in ett tillräckligt stort intresseunderlag att presentera för leverantörerna. Mer om det längre ned.

Vad har då hänt sedan senaste statusrapporten? Jo, vi har gått ihop med övriga villaägareföreningar i Älvsjö (Herrängen, Långsjö och Älvsjö Fastighetsägareförening) för att försöka påvisa att det finns ett stort intresse i ett stort område här i Älvsjö. Då vi i LVF redan arbetat ett år med detta och har en etablerad kontakt med Telia har vi tagit på oss uppgiften att vara kontaktperson för alla föreningar och även samordna och sammanställa intresseanmälningarna.

OwnIT är tyvärr ute ur bilden, då de i slutändan ändå kräver en förening som avtalspart för fiberinstallationen. Vi i de fyra föreningarna anser gemensamt att det skulle vara svårt att genomföra rent praktiskt av flera olika skäl. Med en samfällighet bör man bland annat ansluta alla fastigheter på en gång, vilket inte är troligt att det skulle gå att göra på ett bra sätt. Så trots fördelarna med en sådan lösning har vi bestämt oss för att fokusera på helt individuella avtal både för installation och tjänster. Då är det endast Telia Öppen Fiber som finns att tillgå.

Telia har under sommaren börjat titta på indelning av vårt område i mindre delar, och just nu ser det ut som de skulle vilja installera i tre etapper.  I bilden till höger syns den grova och ej exakta indelningen som jag uppfattat den. Ett önskemål från Telia är att få så många intresserade som möjligt i respektive mindre område för att kunna gå vidare med projekteringen. Någon detaljerad siffra har jag inte fått, men prata gärna med dina grannar och påpeka det viktiga i att lämna in en intresseanmälan här på sidan. Ju fler intresserade desto bättre pris för installationen kan vi få.

Under november kommer vi även försöka göra ett allmänt utskick till alla boende i våra fyra områden som beskriver varför man ska ha fiber och informera om det viktiga i att göra en intresseanmälan. Vår förhoppning med det utskicket är att få in ytterligare intresseanmälningar.

För att summera var vi är just nu:

  • Vi fokuserar nu på Telia som leverantör av sin Öppen Fiber lösning.
  • Vi behöver fortfarande fler intresseanmälningar
  • Prata med era grannar och förklara att det är viktigt att de gör en icke bindande intresseanmälan här på sidan
  • De fyra föreningarna samarbetar för att få in fiber i området

Se http://oppenfiber.se/ för mer info om Telias Öppen Fiber. Intresseanmälan kan dock inte göras där utan skall göras på https://langbrovilla.se/fiber

Se även https://www.bredbandswebben.se för mer information om Öppen Fiber och bredbandstjänster.