LVF har bytt bank och i samband med detta har vi dessvärre blivit tvungna att även byta bankgironummer. Det nya bankgironumret är 755-1708 och det skall användas från och med 24/3.

Det gamla numret är tyvärr stängt sedan några dagar tillbaka.

Vi har fortfarande ett flertal medlemmar som ännu inte betalt sin medlemsavgift för 2015. Du som ännu inte betalt, var snäll och gör det till det nya bankgironumret.

Tack.
Långbro Villaförening
Styrelsen