Telia skriver, om än i säljsyfte så ändå ganska bra, om fördelarna med fiber hemma. I del tre handlar det om att använda den tidigare lösningen med från den smarta telefonen fjärrstyrda strömbrytare styra stroboskob, rökmaskin, siren och kameror från telefonen vid händelse av inbrottsförsök.

Återigen kanske inget som är direkt knutet till en fiberförbindelse. Men ändå ett exempel på vilka möjligheter en stabil bredbandsanslutning kan ge.

Styr du någonting i hemmet från din smarta mobil när du inte är hemma?